School logo
Logo'r ysgol school logo  Logo'r ysgol school logo
amdanom ni /about us
img4.gif
img4.gif
newyddion / news
img4.gif

hafan

>

home

amdanom ni

>

about us

newyddion

news

img4.gif
img4.gif

Swimming
I enjoy swimming because it keeps me fit and strong. Wiliam, Rhys, Joseph, Dafydd went to the Urdd gala. We got into the second half but did not win but we had good fun. I do it three times a week and I do other activities. I started when I was 4 years old and now I am 10 years old.

Rugby
At school we have a rugby team and our names are Todd, Dafydd, Dan, Seb, William and Rhys J. We practice every day. Our first match was at Llandysul. We arrived in two cars. When we got there we had to wait for 10 minutes and then we played. I scored 3 and Dafydd scored 1. On the second match I scored 2 and Dafydd scored 5. On the last match I scored 3 and one on the last second.

Todd


During the Autumn Term we went to Ysgol Dyffryn Teifi to play rugby. It was a rugby tournament. The players in our team were Myself, Todd, Daniel, Seb, Rhys J and William. I scored 6 tries and Todd scored 5 tries. The scores were Beulah 3v Llandysul(A) 4, Pontsian 2v Beulah 4, Llandysul (B)2 v Beulah 5. In total we scored 11 tries. We all enjoyed the day at Llandysul.Computer Club
At computer club I play all sorts of games. Sometimes I do work at computer club. We have fun playing games. Mrs Ryder does the computer club and asks us what we want to do.

India
Mae’n hwyl dysgu am India. Roedd llawer o pethau i’w ddysgu sef y bwyd, sari a’r pobl. Daeth Mrs Davies mewn i’r ysgol i ddysgu ni am India. Roedd lluniau gyda hi, ac roedd hi yn siarad am y bwyd a twc twcs. Mae pobl yn defnyddio nhw i fynd o amgylch y lle. Mae India yn lle mawr iawn. Mae marched yn gwisgo sari. Mae nhw
i gael ym mhob lliw. Mae’r bwyd yn flasus iawn. Rhyw ddiwrnod yr wyf yn mynd i India i cael gweld popeth yr wyf wedi dysgu yn yr ysgol.

Ffion

newyddion
news
Gwanwyn 2008 - Spring 2008

yn ôl
back

img4.gif

nesaf
next

img4.gif