School logo
Logo'r ysgol school logo  Logo'r ysgol school logo
amdanom ni /about us
img4.gif
img4.gif
newyddion / news
img4.gif
Baner Cymru / Welsh flag

Croeso i wefan Ysgol Beulah.

Ein bwriad yw rhoi blas i chi i beth mae fel i fod yn ddisgybl yn yr ysgol hon drwy roi cipolwg i chi o’r gweithgareddau niferus ac amrywiol sy’n digwydd yma.

Mae ein disgyblion yn gweithio’n galed, yn gofalu am ei gilydd a’u hamgylchedd ac yn anelu at greu awyrgylch hapus i hyrwyddo’u dysgu.

Gobeithio y mwynhewch eich ymweliad ’n gwefan ac y gallwch gysylltu ni. Edrychwn ymlaen i glywed oddi wrthoch.

Welcome to our school website.

Here we aim to give you a taste of what it is like to be a pupil at Beulah School by giving you a glimpse of the numerous and varied activities we undertake.

Our pupils work hard, care for each other and their environment and aim to create a happy atmosphere conducive to learning.

We hope you enjoy visiting our website and please do get in touch. We look forward to hearing from you.

Ysgol Beulah School
Ysgol Beulah
Eco ysgolion / Eco schools
img4.gif

Ysgol Gymunedol Beulah
Beulah
Castell Newydd Emlyn
Ceredigion
SA38 9QB

hafan

home

amdanom ni

>

about us

newyddion

>

news

Beulah Community School
Beulah
Newcastle Emlyn
Ceredigion
SA38 9QB

Address:

Cyfeiriad:

img4.gif
img4.gif